Lietuvių kalba English language

Mano krepšelis

Jūsų prekių krepšelis yra tuščias

Apatinis Trikotažas | Maudymukai Internetu

Taisyklės

 • Atsakomybė

   


  Atsakomybė

  10.1 Klientas, naudojantis internetinės parduotuvės paslaugomis, yra visiškai atsakingas asmuo ir yra pats atsakingas už asmens duomenų teisingumą. Jei Klientas nepateikęs tikslių asmens duomenų, per kuriuos buvo padaryti nuostoliai ar susidarė kiti padariniai, internetinė parduotuvė įgauna teisę reikalauti iš Kliento patirtų nuostolių atlyginimo.

  10.2 Pirkėjas pilnavertiškai atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Fashion2Get Internetinės parduotuvės paslaugomis.

  10.3 Jei registruoto vartotojo / kliento duomenimis naudojasi kiti asmenis kliento sutikimu, internetinė parduotuvė šį asmenį laiko Klientu. Tačiau Registruotas vartotojas atsako už trečiųjų asmenų naudojimąsi internetinės parduotuvės paslaugomis.

  10.4 Jei internetinėje parduotuvėje yra nuoroda į kitų įmonių internetinius tinklapius, Fashion2Get internetinė parduotuvė nėra atsakinga už ten esančią ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms neatstovauja.

  10.5 Internetinė parduotuvė negali atsakyti dėl tinkamo partnerių įsipareigojimų vykdymo.

  10.6 Atsiradus žalai naudojantis internetinio puslapio paslaugomis, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai susidariusius tiesioginius nuostolius.