Lietuvių kalba English language

Mano krepšelis

Jūsų prekių krepšelis yra tuščias

Apatinis Trikotažas | Maudymukai Internetu

Taisyklės

 • Pristatymas

   
  Pristatymas

  8.1 Klientas, užsisakydamas mūsų siūlomus drabužius bei aksesuarus, gali pasirinkti tą pristatymo būdą, kuris klientui atrodo tinkamiausias (kurjeriu, paštu ar per Omniva paštomatą).

  8.2 Klientas, užsakymo metu pasirinkęs pristatymo paslaugą, privalo nurodyti tikslią pristatymo vietą ir teisingą pašto kodą.

  8.3 Klientas rūbus įsipareigoja priimti pats, arba tai turi atlikti asmuo, kuris yra nurodytas gavėjo informacijoje. Tuo atveju, kai Klientas arba gavėjas negali patys priimti užsakymo, o prekės yra pristatytos nurodytu adresu, tačiau šeimos nariams arba asmenims, esantiems nurodytame adrese, klientas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl subjektui netinkamo pristatymo.

  8.4 Užsakymus pristato Fashion2Get.lt internetinė parduotuvė, jos įgaliotas asmuo arba partneriai.

  8.5 Mokestis už pristatymą yra skaičiuojamas atsižvelgiant į gavėjo adresą, svorį bei pasirinktą būdą kaip bus pristatyta.

  8.6 Rūbai perkami internetu, kurie yra pristatomi Lietuvos paštu, gali gavėjas atsiimti artimiausiame pašto skyriuje pateikdamas pašto darbuotojui siuntos pranešimą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

  8.7 Siuntiniai, kurie yra siunčiami per Omniva paštomatus, atsiimami tokiame terminale, kuris buvo pasirinktas. Privalu nurodyti teisingą telefono numerį, nes į jį yra nusiunčiamas specialus kodas, kurį įvedus siuntinys gali būti atsiimamas.

  8.8 Kurjeriu pristatomi moteriški rūbai gali būti atsiimami asmens, kuris yra nurodytas kaip gavėjas. Jei jis ar ji nėra randami pristatymo vietoje, siunta yra paliekama šeimos nariui arba kitam asmeniui, esančiam pristatymo vietoje. 

  8.9 Moteriškų rūbų internetinė parduotuvė Fashion2Get.lt įsipareigoja pristatyti užsakytus drabužius laikantis nurodytų terminų. Terminai yra preliminarūs ir nėra taikomi tais atvejais, kai Fashion2Get internetinė parduotuvė neturi sandėlyje reikiamų rūbų arba jie yra brokuoti. Taip pat klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų veiksnių ar nuo internetinės parduotuvės nepriklausančių aplinkybių. Visais atvejais Klientas yra nedelsiant informuojamas. 

  8.10 Fashion2Get.lt yra atleidžiami nuo atsakomybės, jei užsakymas Klientui nėra pateikiamas arba nėra pateikiamas laiku dėl pačio kliento kaltės arba nuo jai nepriklausančių aplinkybių.

  8.11 Klientas, gavęs siuntą, privalo kartu su įgaliotu atstovu perduoti siuntą patikrinti jos būklę bei pasirašyti perdavimo - priėmimo dokumentą. Jei Klientas arba gavėjas pasirašo siuntinio perdavimo - priėmimo dokumentą, laikoma, kad ji yra perduota tinkamos būklės. Klientas pastebėjęs, kad drabužiai supakuoti pažeistoje pakuotėje, privalo tai pažymėti perdavimo - priėmimo dokumente bei surašyti laisvos formos prekės neatitikimų aktą. Klientas neatlikęs šių veiksmų, negalės susigrąžinti pinigų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nepriklauso nuo Fashion2Get.lt internetinės parduotuvės.

  8.12 Pristatymas yra vykdomas tik darbo dienomis.

  8.13 Jei klientas neatsiima užsakytų rūbų internetu arba specialiai nurodo klaidingą adresą ir dėl šių priežasčių Fashion2Get internetinei parduotuvei susidaro papildomos išlaidos, privaloma apmokėti visas susidariusias išlaidas bei susimokėti 100 EUR (vieno šimto eurų) baudą.

  8.14 Jei dėl Kliento kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių, Kurjeris neturėjo galimybių pristatyti siuntinio, Kurjeris papildomai derina Klientui tinkamą naują pristatymo laiką. Pakartotinas pristatymas atliekamas ne daugiau kaip du kartus. Kitu atveju, kliento, kuris tris kartus nepriima užsakymo, prekės yra grąžinamos Fashion2Get internetinei parduotuvei, o Klientas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl pristatymo per vėlai. 

  8.15 Detalesnė informacija apie pristatymą, terminus ir įkainius yra pateikiama internetinės parduotuvės skyriuje „Pristatymas“.